Başvuru Süreci

Başvurular, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılır. Başvuru için gerekli belgeler online olarak sisteme yüklenir.

Devamı

Değerlendirme Süreci

Başvurum nasıl değerlendirilecek?

  • Gerekli bilgi ve belgeler, son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemine yüklenmiş olmalıdır.*
  • Başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilir.
Devamı

Gerekli Belgeler

  • Doldurulmuş başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • YKS sonuç belgesinin kopyası
    YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.
Devamı

Takvim

Başvuru Dönemi: 16 Ocak - 25 Haziran 2023
Referans Mektubu Gönderimi için Son Tarih: 2 Temmuz 2023
Ön Değerlendirme: 1 - 20 Temmuz 2023
Mülakatlar ve Nihai Değerlendirme: 20 - 31 Temmuz 2023

Yukarıdaki tarihler ÖSYM’nin belirleyeceği sınav takvimine göre revize edilebilecektir.