Başvuru Süreci

Başvurular, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılır. Başvuru için gerekli belgeler online olarak sisteme yüklenir.

 

 

Devamı

Değerlendirme Süreci

Başvurum nasıl değerlendirilecek?

  • Gerekli bilgi ve belgeler, son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemine yüklenmiş olmalıdır.*
  • Başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilir.
Devamı

Gerekli Belgeler

  • Doldurulmuş başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı fotokopis
  • 2018 YKS sonuç belgesinin kopyası
    YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.
Devamı

Takvim

Başvurular - 14 Aralık 2017-13 Temmuz 2018

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması - 3 Ağustos 2018

Kampüste Tanışma Günleri - 6-7 Ağustos  2018 

Sonuçlarının Adaylara Bildirilmesi - 11-12 Ağustos 2018 

* Tarihlerde güncelleme olması durumunda ayrıca duyurulacaktır.