Başvuru Süreci

Başvurular, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılır. Başvuru için gerekli belgeler online olarak sisteme yüklenir.

 

 

Devamı

Değerlendirme Süreci

Başvurum nasıl değerlendirilecek?

  • Gerekli bilgi ve belgeler, son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemine yüklenmiş olmalıdır.*
  • Başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilir.
Devamı

Gerekli Belgeler

  • Doldurulmuş başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı fotokopis
  • 2019 YKS sonuç belgesinin kopyası
    YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.
Devamı

Takvim

Başvurular - 17 Aralık 2018-28 Haziran 2019

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

Kampüste Tanışma Günleri

Sonuçlarının Adaylara Bildirilmesi

* YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda Değerlendirme Takvimi duyurulacaktır.