Başvuru Süreci

Başvurular, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılır. Başvuru için gerekli belgeler online olarak sisteme yüklenir.

 

 

Devamı

Değerlendirme Süreci

Başvurum nasıl değerlendirilecek?

  • Gerekli bilgi ve belgeler, son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemine yüklenmiş olmalıdır.*
  • Başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilir.
Devamı

Gerekli Belgeler

  • Doldurulmuş başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı fotokopis
  • YKS sonuç belgesinin kopyası
    YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.
Devamı

Takvim

Başvurular: 8 Ocak - 5 Temmuz 2021
Referans Mektubu Gönderimi için Son Tarih: 8 Temmuz 2021 - Saat: 17:00
Ön Değerlendirme: 8 Temmuz - 7 Ağustos 2021