Hakkında

Eğitimde fırsat eşitliğini destekliyoruz...

Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin çağdaş bilimsel ve uygulamalı bilgiye ulaşmasını hedefleyen, yaratıcılığı öne çıkaran, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen, dünya standartlarında bir eğitim sunuyor. Her gence, akademik başarının yanı sıra kişisel gelişimini, yeteneklerini, hedeflerini gerçekleştirme fırsatları sağlıyor. Etkin staj programları ve Sektörel Çözümler Modeli ile iş dünyasını derslerle entegre ederek, öğrencilerin iş deneyimi edinmelerine öncelik vererek hayata hazırlıyor.

Devamı

Burs Kapsamı

Bursiyerler;

  • Öğrenim ücreti ödemezler.
  • Üniversite yurtlarının 3 kişilik standart banyolu odalarında ücretsiz konaklarlar.
  • Ders kitabı, yemek, ulaşım gibi giderler için her yıl 9 ay süreyle nakit destek alırlar.
Devamı

Başvuru Koşulları

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'na, Türkiye'deki bir lisede son sınıfta okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, TC vatandaşı üniversite adayları başvurabilir.

Adayların 2023 yılı YKS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakültelerinde seçilen programın puan türünde ilk 20.000'e girmiş olmaları ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması beklenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarının, Özyeğin Üniversitesi’nde tam burslu olarak öğrenim görebilmeleri için tasarlanan ve bu amaca ortak olan bağışçılarımızın desteği ile uygulanan bir programdır.

Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında, bursiyerler, öğrenim ücreti ödemezler ve Üniversitenin yurtlarında (3 kişilik standart banyolu oda) ücretsiz kalabilirler. Ayrıca, ders kitapları, yemek, ulaşım gibi diğer yaşam ve öğrenim giderleri için her yıl aylık nakit destek alırlar.

Burslar karşılıksız olup, normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre, öğrenimlerine doğrudan lisans programından başlayanlar için 4 yıl; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programı’ndan başlayanlar için hazırlık programı süresine (en fazla 2 yıl) ek olarak 4 yıldır. Çift anadal programlarına kayıtlı olan ve normal öğrenim süresi içinde esas anadal programından mezun olan bursiyerlere, ikinci anadal programlarını tamamlayabilmeleri için 1 yıl ek süre verilir.

Burs Programı kapsamında öğrenci kabul eden ve bursiyerlik teklifinde yer alan lisans programları arasında yatay geçişte burs hakları devam eder.

Bursiyerler, akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar.

Bursiyerlerin, akademik sorumlulukları gereği, derslere devam etmeleri ve disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları beklenir.

Özyeğin Üniversitesi Burs Programı’na, başvuru sırasında lise son sınıfta okuyan, başarılı ve ihtiyaç sahibi, T.C. vatandaşı üniversite adayları başvurabilir. Adayların, 2023 yılı YKS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakültesince yürütülen lisans programlarından öğrenim görmek istedikleri programın puan türünde ilk 20.000’e girmiş olmaları ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması beklenmektedir.

Devamı