Başvurum nasıl değerlendirilecek?

  • Gerekli bilgi ve belgeler, son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak, Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı Online Başvuru Sistemine yüklenmiş olmalıdır.*
  • Başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komite tarafından değerlendirilir.
  • Bilgi ve belgeler üzerinden yapılan ön inceleme ile belirlenen adaylar, değerlendirme komitesiyle yüz yüze görüşmek ve kendilerine özel tasarlanmış bir programa katılmak üzere Özyeğin Üniversitesi’ne davet edilir.
  • Adayların seyahat ve konaklama masrafları, üniversite tarafından karşılanır.
  • Değerlendirme sürecinde; YKS başarısı, lise diploma notları, ailenin maddi durumu, sosyal ve sportif faaliyetlere katılım, öğretmen referansları, yazılan kompozisyonlar, mezun olunan lisenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve komiteyle yüz yüze görüşmelerde gösterilen başarı gibi faktörler dikkate alınır.
  • ​İlgili YKS puan türünde ilk 20.000 içinde yer alan ve lise diploma notu 100 üzerinden en az 80 olan adaylara öncelik verilir.
  • Değerlendirme sonuçları, ÖSYM’nin duyurduğu “Tercih Dönemi” bitiminden önce, online başvuru sistemi veya e-posta kanalıyla adaylara bildirilir.
  • Bursiyer adayı olarak seçilen öğrencinin, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı’ndan yararlanabilmesi için,  ÖSYM tarafından Özyeğin Üniversitesi’nin ilgili lisans programına % 50 burslu olarak yerleştirilmesi ve üniversiteye kaydını yaptırması gerekir.

​*Online formu doldurmayan ve gerekli evrakları sisteme yükleyerek başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.