Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı neler sunuyor?

Bursiyerler;

 • Öğrenim ücreti ödemezler.
 • Üniversite yurtlarının 3 kişilik standart banyolu odalarında ücretsiz konaklarlar.
 • Ders kitabı, yemek, ulaşım gibi giderler için her yıl 9 ay süreyle aylık 1.500 TL nakit destek alırlar.
 • Burslar, normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre, öğrenimlerine doğrudan lisans
  programından başlayanlar için 4 yıl; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programı’ndan
  başlayanlar için hazırlık programı süresine (en fazla 2 yıl) ek olarak 4 yıldır.
 • Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciye, esas anadal programını normal süresinde bitirmek kaydıyla, ikinci anadal için 1 yıl ek süre verilir.
 • Burs programı kapsamında öğrenci kabul eden ve bursiyerlik teklifinde yer alan lisans programları arasında yatay geçişte burs hakları devam eder.
 • Burslar karşılıksız olup, öğrenciye mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 • Bursiyerler, akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Bursiyerlerin, akademik sorumlulukları gereği, derslere devam etmeleri ve disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları beklenir.