Üniversitemiz, üstlenmiş olduğu toplumsal sorumluluğun bilinci ile, eğitmde fırsat eşitliğini daha fazla öğrenciye ulaştırmak ve uluslararası standartlarda eğitimi her genç için erişilebilir kılmak için, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programını hayata geçirmiştir.

Bizimle aynı vizyonu paylaşan bağışçılarımızın değerli destekleri ile uygulanan program sayesinde bursiyer öğrencilerimiz, üniversitemizde tam burslu olarak öğrenim görmekte ve üniversitemizin sunduğu tüm olanaklardan faydalanmaktadır.

Üniversitemizin bu önemli sosyal girişiminin ilk ve öncü bağışçılarına teşekkür ediyor ve artan bağışçılarımız ile daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Şahıslar