7/24
BAŞVURU BELGELERİNİZİ ONLINE YÜKLEYEBİLMENİZ ve TÜM SORULARINIZ İÇİN

Mentor'larımız Sizlerle
0216 564 90 00

 

 • Doldurulmuş başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • YKS sonuç belgesinin kopyası
  YKS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.
 • Lise başarısını gösterir belge (Örnek Belge)
  Lise birinci sınıftan başlayarak, lise son sınıfı da içeren not döküm belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Örnek Belge)
 • 2 adet referans mektubu
  Adayın referans gösterdiği rehber öğretmen, okul müdürü veya diğer branş öğretmenleri tarafından on-line başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir. (Aday başvurusunu tamamladığında, başvuru formunda referans olarak gösterdiği öğretmenlerine referans mektuplarını yazabilmeleri için sistem tarafından e-posta gönderilecektir. Gönderilen e-posta cevaplandığında referans mektupları öğretmenler tarafından sisteme yüklenmiş olacaktır. Adayın bunlar dışında herhangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.)
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler

 • Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm (Örnek Belge)
 • Geçimi anne-baba dışında biri tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesi başvuruya eklemelidir
 • Kira sözleşmesi fotokopisi
 • Varsa, başvuruyu destekleyecek diğer belgeler