Özyeğin Üniversitesi olarak toplumsal sorumluluğumuzun bilinci ile eğitimde fırsat eşitliğini daha fazla öğrenciye ulaştırmak ve uluslararası standartlarda eğitimi her gence erişilebilir kılmak için Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programını 2015-2016 akademik yılından itibaren hayata geçirdik.

Bizimle aynı vizyonu paylaşan bağışçılarımızın değerli destekleri ile uygulanan program sayesinde bursiyer öğrencilerimiz, üniversitemizde tam burslu olarak öğrenim görmekte ve üniversitemizin sunduğu tüm olanaklardan faydalanmaktadır.

Üniversitemizin bu önemli sosyal girişiminin ilk ve öncü bağışçılarına teşekkür ediyor ve artan bağışçılarımız ile daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Şahıslar