Eğitimde fırsat eşitliğini destekliyoruz...

Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin çağdaş bilimsel ve uygulamalı bilgiye ulaşmasını hedefleyen, yaratıcılığı öne çıkaran, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen, dünya standartlarında bir eğitim sunuyor. Her gence, akademik başarının yanı sıra kişisel gelişimini, yeteneklerini, hedeflerini gerçekleştirme fırsatları sağlıyor. Etkin staj programları ve Sektörel Çözümler Modeli ile iş dünyasını derslerle entegre ederek, öğrencilerin iş deneyimi edinmelerine öncelik vererek hayata hazırlıyor.

Özyeğin Üniversitesi tarafından bir toplumsal sorumluluk girişimi olarak hayata geçirilen Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı; maddi yönden kısıtlı imkanlar sahip başarılı ve yetenekli gençlerimizin uluslararası nitelikte bir eğitim olanağına ulaşmasını, hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulmasını ve her anlamda donanımlı yetişmesini amaçlıyor.

2015-2016 akademik yılında uygulanmaya başlanan Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı kapsamında öğrenim gören bursiyerlerin sayısı 2020-2021 akademik yılında, 127’ye ulaştı. Burs Programı kapsamında bursiyerler, Özyeğin Üniversitesi fakültelerince yürütülen lisans programlarında tam burslu öğrenim görüyor, ÖzÜ öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklıyor, her ay yemek ve diğer ihtiyaçları için nakit destek alıyor ve üniversitenin tüm olanaklarından yararlanıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanan program, vizyonumuza ortak olan bağışçılarımızla birlikte uygulanıyor.